Proszę nie używać polskich znaków (ą,ć,ę,ł,ń,ó,ś,ź,ż).

 
Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Eurorent Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-977) przy ul. Arabskiej 9.  W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych: e-mail: IOD@sixt.pl; adres do korespondencji: ul. Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa.

Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla celów bezpośredniej komunikacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Jednocześnie informujemy, że usprawiedliwionym interesem administratora danych w przetwarzaniu danych jest kontakt z Klientem.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzanie nie dłużej, niż jest to konieczne do odpowiedzi na zadane pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto informujemy, że posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. Przysługuje również Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w sposób niezgodny z prawem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww celu. Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane.

Skontaktuj się z nami.

Centrum Obsługi Klienta: +48 22 5 111 555 customerservice@sixt.pl

Telefoniczne Centrum Rezerwacji: +48 22 5 111 555 rezerwacje@sixt.pl 

Biuro Sixt rent a car Polska: +48 22 5 111 550 biuro@sixt.pl

Dział Sprzedaży: +48 22 5 111 554 adam.sieklucki@sixt.pl

Dział Marketingu: +48 22 5 111 584 marketing@sixt.pl

Limousine service: limousineservice@sixt.pl

Biura podróży – współpraca: agent@sixt.pl

Leasing: leasing@sixt.pl

Nasze punkty wynajmów znajdują się na lotniskach w największych miastach Polski: Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu, Łodzi i Rzeszowie.